Liefde is leven, leven is liefde
Random header image... Refresh for more!

Leukemie of Stommemie (AML)

Stommemie, leuk was t nie zei Anne vaak

Stommemie ipv leukemie.

Bij Anne werd op maandagmiddag 30 mei 2005 een vorm van Leukemie vastgesteld.

Met spoed zijn we toen naar het Sophia -kinderziekenhuis in Rotterdam gereden. De volgend ochtend werd dit bevestigd via een beenmergpunctie. s’Middags kregen we te horen welke vorm Anne had. Helaas had ze de ongustige vorm van AML.
Notabene een ziekte die eigenlijk alleen bij volwassene, oudere mannen voorkomt. AML op de kinderleeftijd is een zeldzame ziekte.

Wat is Acute Myeloïde Leukemie (AML)

AML is zeldzamer dan ALL, het komt naar schatting jaarlijks bij 1 of 2 patiënten per 100.000 personen voor.

Leukemie is een kwaadaardige ziekte van het beenmerg. In het beenmerg bevinden zich de zogenaamde stamcellen. Dit zijn jonge bloedvormende cellen, waaruit via een aantal rijpingsstappen gezonde bloedcellen worden gevormd. Bij gezonde personen onstaan er op die manier 3 soorten uitgerijpte cellen die we in het bloed terug vinden, de rode bloedcellen (erythrocyten), de witte bloedcellen (leukocyten) en bloedplaatjes (thrombocyten). Van de witte bloedcellen bestaan er verschillende soorten met een eigen functie.

Bij AML patienten treedt in het beenmerg in de uitrijping van één van de soorten witte bloedcellen, de myeloide cellen een stop op. Hierdoor ontstaat een overmaat van die onrijpe witte bloedcellen, die we leukemische cellen, of myeloide blasten noemen.Het worden er zoveel dat ze zelfs in het bloed terecht komen. Deze onrijpe cellen worden uiteraard bij gezonde mensen niet in het bloed aangetroffen.
Het woord ‘acute’ betekent dat er in een snel tempo een grote hoeveelheid leukemische cellen worden gevormd.

De abnormaal grote hoeveelheid leukemiecellen in het beenmerg bij AML verdringt de aanmaak van de andere cellen zodat er een tekort aan bloedplaatjes en/of rode bloedcellen in het bloed kan ontstaan.
De klachten worden meestal veroorzaakt door het tekort aan normale bloedcellen in het bloed. Rode bloedcellen (erythrocyten) bevatten een ijzerrijk eiwit hemoglobine hetgeen zuurstof naar alle weefsels transporteert. Een tekort aan erythrocyten noemen we bloedarmoede of anaemie. Als een patient last heeft van bloedarmoede geeft dit aanleiding tot moeheid en kan hij/zij duizelig en kortademig worden, en/of hoofdpijn krijgen.
Witte bloedcellen (leukocyten) zijn belangrijk voor de afweer tegen infecties en ondersteunen de wondgenezing. Bij een tekort aan gezonde witte bloedcellen zal de kans op infecties dus toenemen en de wondgenezing trager verlopen.
Bloedplaatjes (thrombocyten) zijn kleine cellen in het bloed die een belangrijke rol spelen in de bloedstelping. Als er onvoldoende thrombocyten zijn zal de kans op blauwe plekken, en bloedingen van bv. slijmvliezen, zoals neusbloedingen toenemen.
Algemene klachten zijn botpijnen, koorts, algemeen ziek zijn en buikpijn. De buikpijn klachten worden mede veroorzaakt door een poging van het lichaam om de niet-optimale bloed aanmaak in het beenmerg te compenseren door aanmaak van bloedcellen in de lever en milt. Deze organen, die zich boven in de buik bevinden, zullen daardoor groter worden en pijn veroorzaken door druk op het kapsel wat om deze organen heen zit. Soms worden er ook plekjes in de huid gevonden die leukemie cellen bevatten.

Voor de ziekte AML is geen oorzaak bekend.

Share